Logens förnyelseprojekt

Logen i Gröndal UF är Kameleonten-projektets drivande kraft.

Logen är en traditionell ungdomsförening som nu söker en ny roll dagens samhälle.

Verksamhetsförutsättningarna har ändrats dramatiskt sedan 1950-talet och ungdomsföreningsrörelsen måste hitta nya vägar. Projektet Kameleonten, det nya föreningshuset, bygger på en vision om samarbete mellan ungdomsföreningar och lokala specialistföreningar.

Bakgrund

Logen i Gröndal UF äger idag ungdomsföreningshuset Logen och den hektarstora tomten i Gröndal (Esbo) huset står på. Huset är i mycket dåligt skick.

Logens styrelse undersökte möjligheterna att ersätta det gamla huset med ett nytt föreningshus (allaktivitetshus) på den existerande tomten. Det visade sig vara ekonomiskt omöjligt.

I samarbete med Esbo stad hittade Logen sedan en alternativ arrendetomt i Alberga Idrottspark. Genom att sälja den gamla tomten, och använda pengarna  som grundplåt i ett nybygge blir det möjligt att skapa en allmännyttig idrotts- och allaktivitetshall Kameleonten.

Kameleonten är nytt föreningshus som betjänar områdets ungdomar med utrymmen för sport (träningshall för friidrott, handboll, innebandy, futsal, volley, korgboll, motionsgymnastik,  redskapsgymnastik), kultur (musik, teater, dans) och samvaro.