Synergier med Alberga idrottspark

 

 

 

Kameleonten blir en del av en större samverkande helhet i och runt Alberga idrottspark:

 • Alberga stadion med friidrott och fotboll
 • Alberga simhall och utebad
 • Idrottsparkens ishall
 • Fotbollsplaner (konstgräs)
 • Spånbanor och skidspår
 • Orienteringsterräng
 • Skatepark
 • Kuntokihara (en flack motionsslinga för rullstolsbundna, rullskrinskoåkare, skidåkare och löpare)
 • Alberga idrottshall (främst bollspel)
 • Thorstorp (Ungdomsföreningen Hembyggdens Vänner i Albergas ungdomsföreningshus)
 • Gemensamma stora parkeringsutrymmen för alla användare av idrottsparken
 • Eventuellt framtida idrottsgymnasium i Alberga

Kameleonten kopplas till Alberga tågstation (och köpcentret Sello) via högfrekvent busstrafik, med busshållplatser vid Gamla Landsvägen alldeles framför Kameleonten. Gångavståndet är bara ca. 1000 m till Alberga tågstation. Jokerbussarna (i framtiden den spårbundna Jokern) binder dessutom samman både södra Esbo (inklisive metrolinjen) och nordvästra Helsingfors med Alberga och Kameleonten.

 

Det går behändigt att komma till Kameleonten med bil från huvudstadsregionens olika städer och centra.

Bilden nedanför visar att körtiderna med bil inom huvudstadsregionen (Esbo, Grankulla, Vanda, Helsingfors) i allmänhet är kortare än 15 minuter (förutsatt att man kan köra enligt hastighetsbegränsningarna). Friidrottssalen som en regional resurs kan då till och med betraktas som en lokal resurs.

Helsingforsregionen är ett större område än huvudstadsregionen.

I Helsingforsregionen finns 14 kommuner och städer, det vill säga Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända,  Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo. Den sammanlagda befolkningsmängden överstiger 1,5 miljoner.

Från Helsingforsregionens olika kommuner och städer kan man i de flesta fall köra bil till Alberga på mindre än en halv timme. Från lite längre bort belägna städer såsom Lojo, Riihimäki, Mänstälä och Borgå tar der ca. 40 minuter.

Kameleontenhallen är en regional resurs och det går snabbt och enkelt att komma till hallen också från andra orter i Nyland.

 

Då man använder allmänna kommunikationer kan man betrakta den kilometerlånga promenaden från Alberga station till Kameleonten som en lätt uppvärmning, och promenaden tillbaka till stationen som en lätt nerjoggning. Samtidigt är det värt att notera att man med buss kommer närmare hallen.

Se nedan för jämförelser i restid från olika stadsdelar i huvudstadsregionen

Från riktning Vanda

 • Myrbacka station, Vanda – Alberga station 20 min
 • Disckursby station, Vanda – Alberga station 33 min
 • Kervo station – Alberga station 35 min
 • Träskända station – Alberga station 46 min
 • Hyvinge station – Alberga station 57 min
 • Riimimäki station – Alberga station 60 min

 

Från riktning Esbo

 • Otnäs Metrostation, Esbo – Alberga station 11 min
 • Mattby Metrostation, Esbo – Alberga station 28 min
 • Esboviken, Esbo – Alberga station 34 min
 • Grankulla station, Esbo – Alberga station 8 min
 • Esbo Centrum station, Esbo – Alberga station 9 min
 • Kyrkslätt station – Alberga station 25 min
 • Träskända, Esbo  – Alberga idrottspark 20 min
 • Kalajärvi, Esbo  – Alberga idrottspark 36 min

 

Från riktning Helsingfors

 • Böle – Alberga station 8 min

Man kan konstatera att man på en halv timme kommer till Alberga från ett ganska vidsträckt område!