Logen i Gröndal UF kallar sina medlemmar till

 

Vårmöte

Tisdagen den 17 april 2018 kl. 18.30 på Logen

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden med bl.a. årsberättelse och bokslut på arbetsordningen.

Välkommen!

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logens Gravöl och Kameleontens Kick-Off!

Lördagen den 7e november 2015 samlades en brokig skara ungdomsföreningsvänner för att fira Gravöl på Logen i Gröndal. Avsikten var att tillsammans ta ett första farväl av föreningshuset.

 

Det finns väl knappast någonting som i så hög grad har präglat aktiviteten inom ungdomsföreningarna som föreningshusen. Detta gäller även för Logen för föreningen drömde om ett eget och redan en månad efter det konstituerande mötet uppvaktade styrelsen agronom Tor Nymalm på Kilo gård för att utreda tomtfrågan. Då den var löst tillsattes en byggnadskommitté som fått nys om att Osuuskunta Turvetuotes barack i Kauhajoki var till salu. Denna köptes och fraktades till Gröndal och byggnadsarbetet vidtog enligt ritningar av Hans Palm (ordförande för Ungdomsringen i Gröndal 1955-58) Huset togs i bruk redan i början på 1950-talet innan det var helt färdigt. Högtidlig invigning hölls 24.5.1954.

 

Föreningshuset Logen har tjänat ungdomsföreningen väl, men under senare år har byggnaden mer och mer blivit en belastning. Logens utrymmen upplevs inte längre attraktiva för ungdomen på samma sätt som ännu för ca 30 år sedan. Dessutom är huset i dag i ytterst dåligt skick, främst beroende på att föreningen inte lyckats erhålla renoveringsbidrag. En misslyckad renovering med användning av fel slags material på 70-talet satte effektivt stopp för möjligheterna till renoveringsbidrag från Hembygdsförbundet. Dåvarande byggnadsforskaren konstaterade att det blygsamma kulturhistoriska värdet som baracken eventuellt hade haft försvann i samband med renoveringen.

 

Gravölets syfte var att fira slutet på en period, och början på en annan. Planen är att huset skall rivas för att ge plats för bostadshus som till en del kommer att reserveras för förvärvsarbetande ungdomar (en fin koppling till ungdomsföreningsrörelsens ideal). I och med att tomten återanvänds på detta sätt frigörs kapital som kan investeras i "Den nya Logen".

 

Med välkomstorden tog föreningens ordförande Ralf Wahlsten tillfället i akt och berättade om de senaste svängarna i sociala medier och kunde klargöra flera begrepp och missförstånd för den talrika festpubliken. En skål för den 67-år unga föreningen utbringades.

 

Lillis Almark, tidigare ordförande i Logen i Gröndal, berättade om Logens historia, om verksamheten och personer som varit aktiva på Logen genom åren. Han berättade om grundandet, om glansperioden, och om den något blekare nutiden. Han hade fått nys om att en person bland gästerna varit med redan om det första byggtalkot år 1950 och då han bad Paul Ahlroos ställa sig upp fick denne stående ovationer. Paul var visserligen bara en liten gosse vid tidpunkten för talkot men deltog med iver vid utdragande av spik från foderbräden. Återanvändning var viktigt redan i medlet av förra seklet. Att sedan en annan av gästerna, nämligen Margit Seppälä (f. Fagerlund) gått i skola på Logen var en överraskning för talaren. Det var nämligen så att innan Karamalmens skola (tidigare Kilo-Gröndal folkskola) stod färdig 1954 arbetade några klasser på Logen. Trots många försök att återuppliva verksamheten på Logen är det främst uthyrningsverksamhet som gäller. Då familjen Almark-Mannila i slutet av år 2013 flyttade in som fastighetsövervakare har kör-verksamheten återupplivats och en julskiva har producerats. Skivrelease hålls på Logen söndagen den 29e november kl. 18.00. Välkommen!

 

Patrik Gustafsson, projektledare för projektet Kameleonten, tog vid efter den historiska tillbakablicken och informerade den uppmärksamma festpubliken om Logens framtidsplaner och projektet Kameleonten, "Den Nya Logen". Planen är att föreningshuset Logen skall uppstå i ny tappning några kilometer österut, närmare bestämt, i Alberga Idrottsparks västra kant. Han visade planer, bilder och skisser på hur Kameleonten kommer att passa in i omgivningen, och vilka utrymmen som är planerade i det nya huset. För att nå en stor ungdomlig målgrupp kommer Kameleonten att ha ett rikt utbud av idrottsutrymmen. Det kommer att finns plats för både friidrott och många olika bollsporter, inklusive handboll och innebandy. Utöver idrott i olika former och grenar kommer Kameleonten också att inhysa ett ungdomskafé och en allaktivitetssal för vänner av kultur och bildning. I salen kommer teater, musik & sång samt dans att ingå i verksamheten men även föredrag och seminarier kan med fördel ordnas i detta utrymme. Kontors- och sociala utrymmen med bastu, dusch och omklädningsrum skall tillgodose användarna. Här kommer att finnas utrymmen där föreningarna kan ordna utbildning av tränare och ledare och informationsaftnar för aktiva utövare. I huset finns aktivitetsmöjligheter även för föräldrar och syskon till de barn och ungdomar som regelbundet övar och idrottar i huset. Dessa aktiviteter kan även erbjudas i samband med tävlingar, turneringar och olika evenemang.

 

När festdeltagarna så hade fått i sig lite bildning var det äntligen dags att sätta sig till bords för att njuta av mat och dryck. 

 

Logenkören ledd av Johanna Almark-Mannila uppträdde med flera sångnummer som följdes upp av Johannas och Kaarle Mannilas jammande jazziga toner. De blev bägge glatt överraskade av Joakim ”Jocke” Sjöroos (EBUF-ordförande Mia Sjöroos man) som förutseende nog tagit med sig sin trombon, Redan vid de första tonerna var publiken med och klappade takt och succén var given.

 

Den Västnyländska imitatorn Christoffer Strandberg (känd bl.a.från radio Xtrem som Lillan Rehn) såg till att festen fick besök av diverse celebriteter. Nalle Wahlroos, Jörn Donner Alexander Stubb och Arja Sajonmaa förgyllde alla festen med skarpa observationer och dråpliga kommentarer. Sketcherna avlöste varandra och med Arja Sajonmaas sång ”Högt över havet” gjorde Toffe sorti under rungande applåder.

 

Efter kaffet bjöd den meriterade orkestern Hott File upp till dans, och dansgolvet fylldes som genom ett trollslag. Orkestern med starka rötter i Grankulla bjöd på rockig musik med sina 3 gitarrer, bas och trummor. Danskvällen av rundades med ACDC:s kända låt ”Highway to Hell” med hustomten Kaarle Mannila improviserande vid xylofonen – en musikalisk njutning ända in i hjärterötterna.

 

Fram på småtimmarna började sedan gästerna ta sig hemåt i höstrusket, stärkta i både kropp och själ av den goda maten och framtidstron i föreningen. Det blir intressant att se hur snabbt projektet Kameleonten framskrider, och om det kommer att behövas fler ”grav- eller taklagsöl” för att lotsa projektet och ungdomsföreningen till en ny uppblomstringstid i hembygden.

 

Ha det bäst!

PG & Lillis

 


FÖRENINGSFESTIVALEN

Föreningsfestivalen arrangeras på olika orter under veckan 5.10.-11.10.2015 med olika evenemang runtom i Svenskfinland

Föreningsfestivalen finns till för att erbjuda alla Finlandssvenska föreningar en möjlighet att träffas, samarbeta, inspireras och få synlighet. Festivalen erbjuder också möjlighet för vem som helst att bekanta sig med det rika föreningsliv som vi har på svenska i Finland. Det utlovas festivalyra i en hel vecka ute i regionerna. Kom med och Lev (förenings)livet!

Läs mera på festivalens hemsida!


 


Vågor, vindar, Vivaldi! 

Söndagen den 26.4 2015 kl.18.30 hölls en fin konsert på Logen i Gröndal, Esbo
Virtuos Vivaldi och himmelsk Händel i nyöversättningar till svenska.
En interaktiv konsert med Johanna Almark Mannila och dem av henne grundade ensemblerna Kören på Logen och Logen La Bande.

 

" Vi är skepp på hävande bölja
som får driva för väder och vind.
Nyckfulla kastvindar är våra känslor,
farliga rev var förtjusning,
seglats är hela vårt liv. "
( Åke Grandell, 2014)

 

Ladda ned affischehär


Finns sommarteater i Esbo 2015 

På Finns sommarteater uppförs pjäsen LasseMajas Detektivbyrå 

Sommarmysterierna!

Logen har fått följande funktionärsturer:

Tisdag 9.6.2015 kl. 17.30/18.00 - 21.00 (pjäsen börjar kl. 19.00)

Söndag 14.6.2015 kl. 15.30/16.00 - 19.00 (pjäsen börjar kl. 17.00)

Om du känner för att ställa upp som funktionär - hör av dig till Kaj, tfn. 045-230 2670 eller Lillis, tfn 040-566 9181 


Dagarna för Finlandssvenskt Ungdomsarbete 2015

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2015 arrangerades 18-19 mars på Grand i Borgå.De två intensiva dagarna bjöd på föreläsningar, workshoppar, diskussionstillfällen en hellyckad kvällsfest och mingel med andra aktörer inom ungdomssektorn.

Läs mera om evenemanget här: Ungdomsarbete.fi 

Vill du bli medlem i Logen bör du i fortsättningen skicka in en skriftlig ansökan till föreningens styrelse som från och med den 5 augusti 2014 behandlar varje ny medlemsansökan skilt.

 

Föreningsfestivalen genomfördes 6-12.10.2014 i Svenskfinland och även Logen var med på ett hörn med sin Jazz-konsert HEAVEN som hölls för fullt hus fredagen den 10 oktober. 

Föreningsfestivalens hemsida hittar du här

Flera talkon har hållits på Logen under de senaste året och köket fick sig en ansiktslyftning i fjol. I år har vi också hunnit med ett städtalko, modell omfattande och styrelsen tackar alla som ställde upp under ett svettigt veckoslut i mars.

Är det så att du inte har tid eller möjlighet att ställa upp på talkon kan du ge ditt bidrag genom en inbetalning av din medlemsavgift lydande på 20 euro på Logens konto i Aktia: FI52 4055 2950 0071 71 

Kom med och visa att du fortfarande vill vara Logen trogen!

 

 

Läs mera om vår verksamhet under fliken: Verksamhet.

OBS! Ny epostadress från och med 1.1.2014: logen@logenuf.fi, använd således den i fortsättningen när ni vill höra er för om uthyrningen m.m. (Den gamla adressen logen@elisanet.fi har avskaffats!)