Tillfälle för föreningar att utveckla verksamheten

Kameleonten erbjuder störe föreningar möjligheter att koncentrera verksamheten på en plats, och på så sätt underlätta de dagliga arrangemangen.

För mindre föreningar erbjuder Kameleonten ett stort utbud av träningstimmar, samtidigt som föreningen kan koncentrera verksamheten till en plats och därmed få mera tid för att stärka föreningsgemenskapen.

Kameleonten erbjuder olika typer av utrymmen, och kansliutrymmen av olika storlek vilket gör det möjligt för föreningarna att sköta både administrationen och basverksamhet under samma tak. Det finns också mötesutrymmen med möjlighet för kursverksamhet och utbildning.