Tillfälle för föreningar att utveckla verksamheten

Kameleonten erbjuder störe föreningar möjligheter att koncentrera verksamheten på en plats, och på så sätt underlätta de dagliga arrangemangen.

För mindre föreningar erbjuder Kameleonten ett stort utbud av träningstimmar, samtidigt som föreningen kan koncentrera verksamheten till en plats och tid för att stärka föreningsgemenskapen.

Kameleonten erbjuder olika typer av utrymmen, och också både större och mindre kansliutrymmen så att föreningarna kan samplacera administration och verksamhet. Det finns också mötesutrymmen och möjlighter att arrangera t.ex. skolning.