Kameleonten för Gymnaster

En av målsättningarna med Kameleonten är att fungera som en katalysator för ungdomsverksamhet, och erbjuda sociala kontakter mellan ungdomar som tränar olika grenar.

Redskapsgymnastik och andra former av gymnastik passar utmärkt i detta helhetskoncept. En sal har reserverats exklusivt för redskapsgymnastik. Det är givetvis främst riktat till dem som har redskapsgymnastik som huvudgren, men också till andra idrottare som kan utvecklas i sin huvudgren genom att regelbundet träna i en redskapapsgymnastiksal.

I Kameleonten är takhöjden väl tilltagen vilket gör det möjligt att träna gymnastikgrenar där kast med redskap är ett centralt element.