Resurser för Friidrott

Kameleontens målsättning är att också på lång sikt lösa friidrottens utrymmesproblem speciellt i Esbo, men också i huvudstadsregionen och hela Nyland, och dessutom erbjuda mängder av tränings- och tävlingssynergi med idrottsparkens redan existerande faciliteter.

Målsättningen är att till vardags (för träningsförhållanden) parallelt ge plats för både friidrott och bollsport/annan sport (i utrymmet invid). Detta är en pragmatisk lösning med bra potential för salen att bli ekonomiskt självbärande.

Konceptet gör det möjligt att under träningstider och vid mindre regionala tävlingar (ett begränsat antal åskådare) följa med aktiviteterna från andra våningens loft och från Cafe-utrymmet. För större tävlingar är det möjligt att använda bollplanerna vid sidan av friidrottsutrymmet för tillfälliga mobila läktare så att hela friidrottsutrymmet kan utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att ordna också större nationella tävlingar.

Bottenplan och layout för friidrottsutrymmena:

  • 200 m löpbana med 4 banor och doserade kurvor för både träning och tävling. 
  • Dedikerad löpraka, 6 banor, 80 meter lång, innanför rundbana.
  • På innerplan längd-/trestegshopp och stavhopp med lång ansats .
  • Utanför löpbanorna urymmen för uppvärmning och träning med medicinboll.
  • Kastrum för slägga och diskus. Kastplats för kula, diskus och spjut.
  • Plats för höjdhopp på innerplan.
  • En del av innerplan kan avgränsas för träning och lek med bollar. 
  • På ytterplan ett hörn för kraftträning, ett hörn för funktionärer och publik.
  • Salens totala storlek är ca. 95 * 46 m